องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม

ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น